دومین همایش چشم‌انداز اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران ١۴٠٠

ثبت نام صادرکنندگان پویا در صنعت پلیمر

مراسم تقدیر از صادرکنندگان پویا با هدف قدردانی از واحدهای کوچک و متوسط در صنایع پلیمر، همزمان با اولین همایش بین‌المللی صادرات صنایع پلیمری روز ١۴ تیرماه سال جاری توسط کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران، کنفدراسیون صادرات ایران، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران، کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و بانک توسعه صادرات برگزار می‌شود.

بازگشت به وبسایت اصلی ثبت نام

1/10فرم ثبت نام صادرکنندگان پویای صنعت پلیمر

2/10فرم ثبت نام صادرکنندگان پویای صنعت پلیمر

اطلاعات مربوط به کارت بازرگانی

نوع مالکیت

3/10فرم ثبت نام صادرکنندگان پویای صنعت پلیمر

وضعیت واحد از نظر بازرگانی و تولیدی

4/10فرم ثبت نام صادرکنندگان پویای صنعت پلیمر

مشخصات تماس

دفتر مرکزی

5/10فرم ثبت نام صادرکنندگان پویای صنعت پلیمر

عضویت در تشکل های صنعتی - صادراتی

عضو تشکل یا اتحادیه صنعتی یا صادراتی

زمینه فعالیت تشکل/انجمن/اتحادیه:

6/10فرم ثبت نام صادرکنندگان پویای صنعت پلیمر

نوع کالاهای صادراتی(به ترتیب بالاترین ارزش دلاری)

نام کالا شماره تعرفه یا کد HS

7/10فرم ثبت نام صادرکنندگان پویای صنعت پلیمر

کشورهای خریدار

نام کشورهای خریدار سال ؟؟13

8/10فرم ثبت نام صادرکنندگان پویای صنعت پلیمر

وضعیت صادرات مصنوعات پلیمری در چهارسال اخیر:

نام کشورهایی که در سال 99 برای اولین بار صادرات داشته اید؟
نام کشورهایی که به صورت مستمر در سالهای 97-98-99 صادرات داشته اید؟

9/10فرم ثبت نام صادرکنندگان پویای صنعت پلیمر

وضعیت صادرات مصنوعات پلیمری در چهارسال اخیر:

- سال 1399
وزن kg
ارزش دلاری
- سال 1398
وزن kg
ارزش دلاری
- سال 1397
وزن kg
ارزش دلاری
- سال 1396
وزن kg
ارزش دلاری

10/10فرم ثبت نام صادرکنندگان پویای صنعت پلیمر

آیا شرکت دارای وب سایت چند زبانه به روز شده میباشد؟

آیا شرکت برنامه توسعه صادرات دارد؟

این شرکت/اینجانب تعهد و اقرار مینماید که راسا و مستقیم و به نفع خود به امر صادرات کالا اشتغال داشته،ضمنا مسئولیت صحت و سقم اطلاعات مندرج در این فرم بر عهده اینجانب میباشد و تعهد مینمایم هرگونه مدارک لازم در مورد اطلاعات مذکور (فرم فوق) را در اسرع وقت کتبا به اطلاع انجمن ملی صنایع پلیمر ایران برسانم.