دومین همایش چشم‌انداز اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران ١۴٠٠

ثبت نام صادرکنندگان پویا در صنعت پلیمر

مراسم تقدیر از صادرکنندگان پویا با هدف قدردانی از واحدهای کوچک و متوسط در صنایع پلیمر، همزمان با اولین همایش بین‌المللی صادرات صنایع پلیمری روز ١۴ تیرماه سال جاری توسط کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران، کنفدراسیون صادرات ایران، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران، کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و بانک توسعه صادرات برگزار می‌شود.

بازگشت به وبسایت اصلی ثبت نام

قبل از ثبت نام نوع شخصیت موردنظر خود رو برای تکمیل فرم مشخص کنید.